top of page

Eyelash Splicer

TEER 3

Part Time

Lương:

Chi tiết công việc:

Điều kiện ứng viên:

Điều kiện tiên quyết:

  • Không bị từ chối xin thị thực ở các quốc gia Mỹ, Úc, Canada, New Zealand (nếu có lý do chính đáng)

  • Chưa từng phạm tội hoặc có tiền án, tiền sự ở các quốc gia Mỹ, Úc, Canada, New Zealand

Điều kiện của ứng viên:

  • Tối thiểu 20 tuổi và có sức khoẻ tốt.

  • Lý lịch tư pháp tốt.

  • Tốt nghiệp trung học phổ thông.

  • Không yêu cầu ngoại ngữ.

  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tương đương hoặc liên quan đến lĩnh vực ứng tuyển trong 5 năm gần nhất.

  • Được tuyển dụng bởi một công ty do Chính phủ Canada phê duyệt

Thông tin nhà tuyển dụng:

Apply Now

Thanks for your apply!

Apply Now
bottom of page