top of page

BẢNG TUYỂN DỤNG

Farmer

Farmer

THỢ NÔNG NGHIỆP

0

Vị trí còn trống:

Housekeeper

Housekeeper

PHỤC VỤ HOTEL

0

Vị trí còn trống:

Manicurist

Manicurist

THỢ LÀM MÓNG

0

Vị trí còn trống:

Electrician

Electrician

THỢ ĐIỆN

0

Vị trí còn trống:

Painter

Painter

THỢ SƠN

0

Vị trí còn trống:

Dishwasher

Dishwasher

NGƯỜI RỬA CHÉN

0

Vị trí còn trống:

Stone Mason

Stone Mason

THỢ ĐÁ

0

Vị trí còn trống:

Woodworker

Woodworker

THỢ GỖ

0

Vị trí còn trống:

Eyelash Splicer

Eyelash Splicer

THỢ NỐI MI

0

Vị trí còn trống:

Store Manger

Store Manger

QUẢN LÝ CỬA HÀNG

0

Vị trí còn trống:

Cook

Cook

THỢ NẤU

2566 Granville St, Vancouver, BC V6H 3G8, Canada

1

Vị trí còn trống:

Cook

Cook

THỢ NẤU

930 Dundas St, Woodstock, Ontario, Canada

1

Vị trí còn trống:

bottom of page